= Tiếng anh B1 là gì? =
Tiếng Anh B1 là một trong những cấp độ CEFR do Hội đồng Châu Âu mô tả. Bạn có thể luyện đọc , nghe , ngữ pháp và từ vựng trên trang web này.

Khả năng thể hiện bản thân một cách hạn chế trong các tình huống quen thuộc và đối phó một cách chung chung với thông tin không theo quy trình. Chi tiết về chứng chỉ tiếng anh b1 bạn xem tại  trangtuyensinh.vn

== Ví dụ về việc sở hữu chứng chỉ tiếng anh b1: ==
Đối với chứng chỉ b1 sẽ cao hơn một bậc so với chứng chỉ tiếng anh A2, cụ thể:

Có thể yêu cầu mở tài khoản tại ngân hàng, miễn là thủ tục đơn giản.

Có thể hiểu được những điểm chính của đầu vào tiêu chuẩn rõ ràng về những vấn đề quen thuộc thường xuyên gặp phải trong công việc, trường học, giải trí vv

có thể đối phó với hầu hết các tình huống có thể phát sinh khi đi du lịch trong một khu vực nơi mà các ngôn ngữ được nói.

Có thể tạo văn bản được kết nối đơn giản về các chủ đề quen thuộc hoặc quan tâm cá nhân.

Có thể mô tả kinh nghiệm và sự kiện, ước mơ, hy vọng và tham vọng và đưa ra lý do và giải thích ngắn gọn cho các ý kiến ​​và kế hoạch.

== Kỳ thi cấp độ Tiếng anh B1 ==
Ở cấp độ này, bạn có thể làm bài thi thực hành PET và PTE General cấp độ 2

Bạn cũng có thể nhận được chứng chỉ B1 nếu bạn hoàn thành đủ tốt trong PTE Academic , một kỳ thi nhiều cấp độ, trong khi các ứng viên trình độ B1 phải đạt được band điểm 4-4,5 trong bài thi IELTS . Tuy nhiên nến bạn chỉ thi công chức thì chỉ cần chứng chỉ tiếng anh a2 là đủ, không nhât thiết phải thi b1. Để tìm hiểu thông tin về chứng chỉ tiếng anh A2 bạn xem tại tuyensinh.asia/5-dieu-khong-the-khong-biet-ve-chung-chi-tieng-anh-a2/

== Thực hành trình độ Tiếng Anh  B1 ==
Trang web này chứa các bài kiểm tra thực hành ở trình độ Tiếng Anh B1 cho các bài đọc , nghe , ngữ pháp và từ vựng .

Địa chỉ: Số 15, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2020-10-13 (火) 17:21:03 (16d)